บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

เป็นบริษัทลูกภายใต้แบรนด์ บริษัท ลูซิค้า จำกัด ดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายที่สร้างความมั่งคั่งและมั่นคง อย่างเป็นธรรมด้วยความจริงใจ โปร่งใส สินค้าได้มาตรฐาน


คิวยู ตอบทุกความต้องการ บริษัทดี สินค้าดี แผนดี จังหวะดี มาสร้างความมั่งคั่งและมั่นคงกัน

วิสัยทัศน์ (VISION)

เราจะเป็น 1 ใน 3 ของบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพ และ ความงามในประเทศไทย

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

Quality For You

ให้ความสำคัญกับลุกค้า และ สมาชิก เป็นหลักความซื่อสัตย์ ความเคารพ ความกล้า และความโปร่งใส เป็นหลักจริยธรรมที่สร้างวัฒนธรรมของคิวยู สร้างซื่อเสียงให้กับองค์กร และเป็นสิ่งที่พนักของคิวยูทุกคนตระถึงและเห็นคุณค่า


ภารกิจ (Mission)

STEP 01

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ความงาม ที่มีคุณภาพภายใต้ราคาจับต้องได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับลูกค้า และ สมาชิกคิวยูขึ้นอีกขั้น ด้วยเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่า ทั้งด้าน การเงิน ไลฟ์สไตล์

STEP 02

เราไม่หยุดมุ่งเน้นเพื่อมอบความสุขและความพึงพอใจจากการใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดี ให้กับทุกคนบนโลก

STEP 03

เราพร้อมอุทิศตนเพื่อเติมคุณภาพชีวิตในด้านสุขภาพ และความงาม ของผู้คน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบริษัทฯ โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควบคู่ กับ ชีวิต และสังคม

หลักปฎิบัติ มาตรฐาน ของคิว ( standard )

มาตรฐาน หลักปฎิบัติในการทำงาน ของ คิวยู

ทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกค้าพอใจ

แสวงหาความเป็นเลิศโดยการมุ่งเน้นสร้างมาตราฐานสูงสุด

ใช้ความหลากหลายให้เป็นประโยชน์ และ ใช้ในการทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างผลงานให้ดีขึ้น

ปฎิบัติทุกอย่างด้วยความรวดเร็ว

ดำเนินธุรกิจตามความเป็นจริง โดยคำนึงถึง ตลาดปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์/เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง