QYOU SUCCESS คืออะไร…

จุดเริ่มต้นของ QYOU SUCCESS เริ่มขึ้นจากการที่คุณณิชานันท์ อรปิติ ประธานบริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด เกิดความคิดที่ว่า การทำธุรกิจที่ยั่งยืนต้องเริ่มต้นจากคำว่า #คุณภาพ เหตุนี้เอง สินค้าของบริษัททุกชิ้นจึงผ่านกระบวนการผลิตอันทันสมัย วัตถุดิบได้คุณภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักธุรกิจของเราได้จำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพส่งตรงถึงมือผู้บริโภค และสร้างความพึงพอใจอย่างยั่งยืน


คำว่า “Quality For You” จึงเป็นเสมือนสิ่งที่บริษัทยึดมั่นอย่างยาวนาน เพราะเราถือว่า รอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญจากนี้และตลอดไป ตามสโลแกนของเรา


“จริงใจ โปร่งใส สินค้าได้มาตรฐาน”

ทำไมต้อง QYOU SUCCESS

ทำไมต้อง…QYOU SUCCESS ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร ทุกชีวิตยังต้องกินต้องใช้ ยังต้องแสวงหาเพื่อความอยู่รอด  ประเทศไทย… ยังคงเป็น ครัวของโลก ดังนั้นภาระหน้าที่ในการผลิตอาหารเลี้ยง “คนทั้งโลก”ยังคงเป็นภารกิจสำคัญของคนไทย ดังนั้น  “QYOU SUCCESS” คือ โอกาสทางอาชีพอิสระ และ ทางเลือกใหม่ของคนไทยทุกคน….เสน่ห์แห่งธุรกิจเครือข่าย ดึงดูดผู้คนทุกชนชั้นเข้าสู่ธุรกิจ ด้วยความที่เป็นธุรกิจแห่งการให้ ให้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับตัวท่านและครอบครัว การตลาดแบบเครือข่ายนับเป็นแนวทางที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ดีที่สุด และเป็นช่องทางการจำหน่ายที่นับว่ามีประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับการตลาดแบบเดิมๆ เพราะสามารถกระจายสินค้า ผลประโยชน์แนวคิด การเป็นผู้ให้ การสร้างทีม ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆ จากบริษัทฯ ไปยังผู้บริโภคได้โดยตรง โดยเครือข่ายสมาชิกซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งบทบาทหน้าที่และผลประโยชน์ของแต่ละส่วนไว้อย่างเหมาะสม และเป็นธรรม

โอกาสทางธุรกิจ

บริษัทสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดล้วนมีการรับประกันความปลอดภัยจากสถาบันระดับโลก

คิวยูซัคเซสออกแบบและทดสอบทุกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของคิวยูซัคเซสป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงภายในตลาด

สิทธิประโยชน์

– ได้รับของรางวัลเมื่อทำยอดถึงเป้าหมาย

– โปรโมชั่นเลื่อนตำแหน่งต่างๆ

– โปรโมชั่นสินค้าตามเทศกาลสำคัญ

– ได้รับรางวัลค่าการเดินทาง เมื่อถึงตำแหน่งที่กำหนดทุกเดือน

ปรัชญา (Philosophy)

เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้า ด้วยการสร้างสังคมแห่งการเป็นมิตร

วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างแรงบันดาลใจ

พันธกิจ (Mission)

สร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างยั่งยืน

Tagline

จริงใจ โปร่งใส สินค้าได้มาตรฐาน

บริษัท คิวยู ซัคเซส จำกัด

2553 ถนนลาดพร้าว85-87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310


LINE@

@QYOU


เบอร์โทรศัพท์

02-103-4657

This function has been disabled for QYOU SUCCESS.