QYou's Products

Q u a l i t y   F o r   Y o u

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพืช

QPlants Product Group

Q PLANTS 1 PLUS (ชนิดเกล็ด)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 1+ สาหร่าย ฮิวมิค
ขยายรากบำรุงต้น, ปรับสภาพดิน แตกยอดสร้างใบ
(ขนาด 1 กิโลกรัม)
ราคา 990 บาท
60 pv

Q PLANTS 2 PLUS (ชนิดเกล็ด)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 2+ สาหร่าย ฮิวมิค
บำรุงราก, แตกตาดอก เร่งแป้งช่วยเพิ่มผลผลิต
(ขนาด 1 กิโลกรัม)
ราคา 990 บาท
60 pv

Q PLANTS 3 (ชนิดน้ำ)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 3
สาหร่ายเขียวอะมิโนโปรตีน เข้มข้น                                   
เหมาะกับต้นไม้ทุกชนิด                                                          (ขนาด 1 ลิตร)   ราคา 990 บาท                    
50 pv

Q PLANTS 4 (ชนิดน้ำ)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 4
อะมิโนโปรตีน คลีเลต  ธาตุรองเสริม เข้มข้น
เหมาะกับพืชที่มีผลทุกชนิด
(ขนาด 1 ลิตร) ราคา 990 บาท   
50 pv

Q PLANTS 5 (ชนิดน้ำ)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 5
สารนอนไอโอนิค เสริมภูมิคุ้มกันโรค                                 
ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย                      (ขนาด 1 ลิตร) ราคา 990 บาท                    
50 pv

Q PLANTS 6 (ชนิดน้ำ)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 6
อะมิโนโปรตีน คลีเลต  ธาตุรองเสริม เข้มข้น
เหมาะกับพืชช่วงต้องการผลผลิตลงหัวเท่านั้น
(ขนาด 1 ลิตร) ราคา 990 บาท   
50 pv

QYou's Products

Q u a l i t y   F o r   Y o u

QPlants Product Group

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพืช

QYou's Products

Q u a l i t y   F o r   Y o u

QPlants Product Group

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพืช

Q PLANTS 3 (ชนิดน้ำ)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 3
สาหร่ายเขียวอะมิโนโปรตีน เข้มข้น                     
เหมาะกับต้นไม้ทุกชนิด                                  (ขนาด 1 ลิตร)   ราคา 990 บาท                    
50 pv

Q PLANTS 2 PLUS (ชนิดเกล็ด)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 2+ สาหร่าย ฮิวมิค
บำรุงราก, แตกตาดอก เร่งแป้งช่วยเพิ่มผลผลิต
(ขนาด 1 กิโลกรัม)
ราคา 990 บาท
60 pv

Q PLANTS 1 PLUS (ชนิดเกล็ด)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 1+ สาหร่าย ฮิวมิค
ขยายรากบำรุงต้น, ปรับสภาพดิน แตกยอดสร้างใบ
(ขนาด 1 กิโลกรัม)
ราคา 990 บาท
60 pv

Q PLANTS 6 (ชนิดน้ำ)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 6
อะมิโนโปรตีน คลีเลต  ธาตุรองเสริม เข้มข้น
เหมาะกับพืชช่วงต้องการผลผลิตลงหัวเท่านั้น
(ขนาด 1 ลิตร) ราคา 990 บาท   
50 pv

Q PLANTS 5 (ชนิดน้ำ)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 5
สารนอนไอโอนิค เสริมภูมิคุ้มกันโรค             
ป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย  (ขนาด 1 ลิตร) ราคา 990 บาท                    
50 pv

Q PLANTS 4 (ชนิดน้ำ)

อาหารพืช Q PLANTS สูตร 4
อะมิโนโปรตีน คลีเลต  ธาตุรองเสริม เข้มข้น
เหมาะกับพืชที่มีผลทุกชนิด
(ขนาด 1 ลิตร) ราคา 990 บาท   
50 pv

View products in other groups

ดูผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอื่นๆ ของคิวยู

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

Dietary Supplement Product Group

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

Cosmetic Product Group

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภค

Consumer Product Group

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพืช

QPlants Product Group

QYou's brand

of quality products

This function has been disabled for QYOU SUCCESS.