QYOU’S Promotions

special promotion

NEW QYOU STAR 2023

พิเศษสุด.! กับโปรโมชั่นปลายปี 2022  ด้วยชุดผลิตภัณฑ์

QPlants TOP UP “ BLUE DAIMOND “

SET 1

(แบบ 3 รหัส)

ชุดผลิตภัณฑ์ QPlants TOP UP “BLUE DAIMOND"

เงื่อนไขการสั่งซื้อ :

✅ ต้องเป็นสมาชิกใหม่เท่านั้น.!  หรือเป็นสมาชิกเก่าที่ยังไม่ปรับตำแหน่งเป็น BLUE DIAMON

✅ ต้องสั่งซื้อผ่าน Line:@qyou [ บริษัท คิวยู ซัคเซส        เท่านั้น ]
✅ แจ้งรหัส ซื่อ-นามสกุล มาพร้อมกันทั้ง 3 รหัส [สมาชิกที่สมัครใหม่ หรือ สมาชิกเก่าที่ยังไม่ปรับตำแหน่งเป็น BLUE DIAMOND] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อน

✅ เจ้าหน้าที่จะทำการแจงคะแนนให้ทั้งหมด พร้อมทั้งปรับให้เป็น BLUE DIAMOND ทั้ง 3 รหัส และรหัสแรกที่เป็นผู้แนะนำตรง จะถูกปรับให้เป็นตำแหน่ง Q YOU STAR [ กรุณาส่งรูปมาที่ Line:@qyou เพื่อทำโปรโมท Q YOU STAR ]

✅ กรุณาแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ามาเพื่อให้ทางบริษัทฯจัดส่ง [ ส่งที่อยู่เดียวเท่านั้น ]

SET 2

(แบบ 2 รหัส)

ชุดผลิตภัณฑ์ QPlants TOP UP “BLUE DAIMOND"

เงื่อนไขการสั่งซื้อ :

✅ สำหรับสมาชิกเก่าที่เป็น BLUE DIAMOND แล้ว

✅ ต้องสั่งซื้อผ่าน Line:@qyou บริษัท คิวยู ซัคเซส เท่านั้น 
✅ แจ้งรหัส ซื่อ-นามสกุล มาพร้อมกันทั้ง 3 รหัส [สมาชิกที่สมัครใหม่ หรือ สมาชิกเก่าที่ยังไม่ปรับตำแหน่งเป็น BLUE DIAMOND] เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนสั่งซื้อ

✅ เจ้าหน้าที่จะทำการแจงคะแนนให้ทั้งหมด พร้อมทั้งปรับให้เป็น BLUE DIAMOND ทั้ง 2 รหัส และรหัสแรกที่เป็นผู้แนะนำตรง จะถูกปรับให้เป็นตำแหน่ง Q YOU STAR [ กรุณาส่งรูปมาที่ Line:@qyou เพื่อทำโปรโมท Q YOU STAR ]

✅ กรุณาแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งสินค้ามาเพื่อให้ทางบริษัทฯจัดส่ง [ ส่งที่อยู่เดียวเท่านั้น ]

QYou's Promotion

ประจำเดือน มกราคม 2566

ชุดโปรโมชั่นสินค้าปิดตำแหน่ง

สั่งซื้อสินค้าภายในบิลเดียว ไม่สะสมคะแนน เมื่อครบคุณสมบัติ ให้แจ้ง TOP UP  ตำแหน่ง ที Line:@qyou หรือที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ ในกรณีปิดตำแหน่งในวันที่ปิดรอบ การปรับตำแหน่งจะมีผลในรอบถัดไป

ชุดโปรโมชั่นชื้อครบ 200 PV แถมฟรี 1 ชิ้น

เมื่อสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ  ครบ 200 PV แถมฟรี 1 ชิ้น

*** สินค้าที่ไม่ร่วมรายการนี้ กาแฟ, อาหารพืช, ชุดโปรโมชั่นสินค้าปิดตำแหน่งทุกโปร และโปรโมชั่นอื่นๆ ในเดือนธันวาคม 2565

promotion

QYOU BLUE DIAMOND SET

SET 2

ชุดสินค้า Qplants สูตร 2

สั่งซื้ออาหารพืช QPlants (สูตร2) จำนวน  36 ถุง      

 รับฟรี อาหารพืช QPlants (สูตร2) 4 ถุง

SET 1

ชุดสินค้า Qplants สูตร 1

สั่งซื้ออาหารพืช QPlants (สูตร1) จำนวน  36 ถุง      

 รับฟรี อาหารพืช QPlants (สูตร1) 4 ถุง

SET 4

ชุดสินค้า QYOU HERBS - QYOU 8 - Q-VIC

สั่งซื้อ QYou 8 (16 กล่อง)   รับฟรี  4 กล่อง

ซื้อ QYou Herbs (16 กล่อง)  รับฟรี  4 กล่อง

สั่งซื้อ Q-Vic (16 กล่อง) รับฟรี 4 กล่อง

SET 3

ชุดสินค้า Qplants สูตร 1 + สูตร 2

สั่งซื้ออาหารพืช QPlants (สูตร1) 18 ถุง  รับฟรี  2 ถุง

สั่งซื้ออาหารพืช QPlants (สูตร2) 18 ถุง  รับฟรี  2 ถุง

promotion

QYOU BLUE DIAMOND SET

SET 1

ชุดสินค้า Qplants สูตร 1

สั่งซื้ออาหารพืช QPlants (สูตร1) จำนวน  36 ถุง      

 รับฟรี อาหารพืช QPlants (สูตร1) 4 ถุง

SET 2

ชุดสินค้า Qplants สูตร 2

สั่งซื้ออาหารพืช QPlants (สูตร2) จำนวน  36 ถุง      

 รับฟรี อาหารพืช QPlants (สูตร2) 4 ถุง

SET 3

ชุดสินค้า Qplants สูตร 1 + สูตร 2

สั่งซื้ออาหารพืช QPlants (สูตร1) 18 ถุง  รับฟรี  2 ถุง

สั่งซื้ออาหารพืช QPlants (สูตร2) 18 ถุง  รับฟรี  2 ถุง

SET 4

ชุดสินค้า QYOU HERBS - QYOU 8 - Q-VIC

สั่งซื้อ QYou 8 (16 กล่อง)   รับฟรี  4 กล่อง

ซื้อ QYou Herbs (16 กล่อง)  รับฟรี  4 กล่อง

สั่งซื้อ Q-Vic (16 กล่อง)  รับฟรี 4 กล่อง

Special offer Promotion

FREE NISSAN ALMERA

Play Video
เงื่อนไข และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโปรโมชั่น
 1. จะต้องผ่านการเป็นตำแหน่ง Q You Star แล้วเท่านั้น! และจำกัด 1 รหัสสมาชิก ต่อ 1 คัน
 2. ทุก ๆ 600,000 PV (All sale ทั้งบริษัทฯ ) บริษัทฯ ดาวน์รถให้ 1 คัน และช่วยผ่อนคนละครึ่งนาน 12 งวด (จาก 48 งวด)
 3. การนับคะแนน Cydle และคะแนนการแข่งขัน ให้สิ้นสุดภายในวัน คือ 24.00 น (Point All sale 600,000 PV) ของบริษัทฯ เริ่มสะสมใหม่ในวันถัดไป)
 4. ทางบริษัทฯ จะดาวน์รถให้ 25% หากมีคำใช้จ่ายอื่นๆ ในการออกรถ ทางสมาชิกต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
 5. จะต้องซื้อรถยนด์ในนามของสมาชิก (คุณสมบัติไม่ผ่านเอาชื่อคนอื่นได้) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละไฟแนนซ์ นั้น ๆ
 6. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นจะต้องรักษายอด 200 คะแนน(PV)ในเดือนนั้น ๆ
 7. โปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. หากทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกระงับสิทธิ์ทันที
วิธีการนับคะแนน (Point Promotion)

        สะสม Point รถยนต์    ( PV = Point)

 • PV ซื้อส่วนตัว       100   = 100
 • ชั้นลูก G1              100   = 100
 • ชั้นหลาน G2         100   = 50
 • ชั้นเหลน G3          100   = 25
 • ชั้นร่ำ G4               100   = 10
 • ชั้นรวย G5             100   = 5

      คะแนนคำนวนโบนัส บาล้านซ์ทีม (W/S) 100 = 2

* คำนวณทุกๆ 100 PV

Special offer Promotion

FREE NISSAN ALMERA

Play Video
เงื่อนไข และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโปรโมชั่น
 1. จะต้องผ่านการเป็นตำแหน่ง Q You Star แล้วเท่านั้น! และจำกัด 1 รหัสสมาชิก ต่อ 1 คัน
 2. ทุก ๆ 600,000 PV (All sale ทั้งบริษัทฯ ) บริษัทฯ ดาวน์รถให้ 1 คัน และช่วยผ่อนคนละครึ่งนาน 12 งวด (จาก 48 งวด)
 3. การนับคะแนน Cydle และคะแนนการแข่งขัน ให้สิ้นสุดภายในวัน คือ 24.00 น (Point All sale 600,000 PV) ของบริษัทฯ เริ่มสะสมใหม่ในวันถัดไป)
 4. ทางบริษัทฯ จะดาวน์รถให้ 25% หากมีคำใช้จ่ายอื่นๆ ในการออกรถ ทางสมาชิกต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
 5. จะต้องซื้อรถยนด์ในนามของสมาชิก (คุณสมบัติไม่ผ่านเอาชื่อคนอื่นได้) และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละไฟแนนซ์ นั้น ๆ
 6. ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นจะต้องรักษายอด 200 คะแนน(PV)ในเดือนนั้น ๆ
 7. โปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. หากทำผิดกฎระเบียบและจรรยาบรรณของบริษัทฯ จะถูกระงับสิทธิ์ทันที
วิธีการนับคะแนน (Point Promotion)

        สะสม Point รถยนต์    ( PV = Point)

 • PV ซื้อส่วนตัว       100   = 100
 • ชั้นลูก G1              100   = 100
 • ชั้นหลาน G2         100   = 50
 • ชั้นเหลน G3          100   = 25
 • ชั้นร่ำ G4               100   = 10
 • ชั้นรวย G5             100   = 5

      คะแนนคำนวนโบนัส บาล้านซ์ทีม (W/S) 100 = 2

* คำนวณทุกๆ 100 PV

We can help you every step of the way

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับชุดโปรโมชั่นสินค้าของบริษัทฯ หรือต้องการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่านช่องทางแชทไลน์ @qyou ฝ่ายบริการลูกค้า”คิวยู ซัคเซส”พร้อมที่จะให้รายละเอียดและบริการแด่ท่านด้วยความยินดี

ท่านสามารถคลิกที่ภาพ QR-Code หรือคลิกที่ปุ่ม Customer Care

หรือทำการสแกน เพื่อเข้าสู่ Line:@qyou เพื่อติดต่อ-สอบถาม / สั่งซื้อ

“สวัสดีค่ะ.! ฝ่ายบริการลูกค้า “คิวยู ซัคเซส” ยินดีบริการค่ะ.! “

“สวัสดีค่ะ.! ฝ่ายบริการลูกค้า “คิวยู ซัคเซส” ยินดีบริการค่ะ.! “

We can help you every step of the way

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับชุดโปรโมชั่นสินค้าของบริษัทฯ หรือต้องการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่านช่องทางแชทไลน์ @qyou ฝ่ายบริการลูกค้า”คิวยู ซัคเซส”พร้อมที่จะให้รายละเอียดและบริการแด่ท่านด้วยความยินดี

ท่านสามารถคลิกที่ภาพ QR-Code

หรือคลิกที่ปุ่ม Customer Care

หรือทำการสแกน เพื่อเข้าสู่ Line:@qyou

เพื่อติดต่อ-สอบถาม / สั่งซื้อ

QYou's brand

of quality products

This function has been disabled for QYOU SUCCESS.