อัตราค่าจัดส่ง

Shipping rate


หมายเหตุ

กรณีสั่งซื้อสินค้าอื่นที่ไม่ร่วมกาแฟ 3500 บาท

สามารถร่วมจัดส่งสินค้ากาแฟฟรีไม่เกิน 10 ห่อ

เงื่อนไขการจัดส่งกาแฟโปรโมชั่น 3500 บาท

กรณีที่สั่งกาแฟโปรโมชั่น 3500 บาท แล้วมีสินค้าอื่นเข้ามาร่วมด้วย จะมีค่าจัดส่งตามจำนวนชิ้น

อัตราค่าจัดส่งปกติ ( ยกเว้นกาแฟ ปุ๋ย )

KERRY EXPRESS

** พื้นที่ห่างไกล คิดค่าจัดส่งเพิ่ม 50 บาท/กล่อง**

จำนวนชิ้น

ราคาค่าจัดส่ง

1 – 2 ชิ้น

60 บาท

3 – 4 ชิ้น

70 บาท

5 – 6 ชิ้น

80 บาท

ครบยอดชำระ 2,000 บาท

100 บาท

ครบยอดชำระ 3,000 บาท

150 บาท

กาแฟปกติ 4000 บาท

100 บาท

ครบยอดชำระ 3,500 บาท

จัดส่งฟรี

กาแฟโปรโมชั่น 3500 บาท

จัดส่งฟรี

อัตราค่าจัดส่งอาหารพืช

1 – 2 ห่อ/ขวด

80 บาท

3 – 4 ห่อ/ขวด

160 บาท

5 – 6 ห่อ/ขวด

240 บาท

7 – 12 ห่อ/ขวด

320 บาท

ซื้อครบ 120 กิโลกรัม (ชนิดเกล็ด) จัดส่งฟรี

ซื้อครบ 120 กิโลกรัม (ชนิดน้ำ) จัดส่งฟรี

ไม่สามารถคละสูตรเกล็ดและน้ำรวมกันได้กรณี จัดส่งฟรี


หมายเหตุ

  • ใช้เวลา 2-3 วันทำการในการจัดส่ง
  • รายการที่เเจ้งชำระเงินก่อนเวลา 12.00น.จะทำการจัดส่งในวันทำการเดียวกัน
  • รายการที่แจ้งชำระเงินหลัง 12.00น.จะจัดส่งในวันทำการถัดไป
  • ทำการจัดส่งทุกวัน จันทร์ – เสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • จำนวนหลังจาก 12 ชิ้น จะนับเป็นค่าจัดส่งเริ่มต้น
  • 120 ถุง/ขวด ขึ้นไปจัดส่งฟรี

อัตราค่าจัดส่งปกติ (เฉพาะปุ๋ย)

FLASH EXPRESS

1-2 ถุง/ขวด

80 บาท

3-4 ถุง/ขวด

100 บาท

5-6 ถุง/ขวด

150 บาท

7-12 ถุง/ขวด

200 บาท