อัตราค่าจัดส่ง

Shipping rate


อัตราค่าจัดส่งปกติ ( ยกเว้นกาแฟ / อาหารพืช )

KERRY EXPRESS

** พื้นที่ห่างไกล คิดค่าจัดส่งเพิ่ม 50 บาท / กล่อง** : พื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษเรียกเก็บค่าบริการเพิ่ม 200 บาท / กล่อง

จำนวนชิ้น

ราคาค่าจัดส่ง

1 - 2 ชิ้น

80 บาท

3 - 4 ชิ้น

90 บาท

5 - 6 ชิ้น

100 บาท

ครบยอดชำระ 2,000 บาท

150 บาท

ครบยอดชำระ 3,000 บาท

200 บาท

ครบยอดชำระ 5,000 บาท

จัดส่งฟรี


หมายเหตุ

  • ใช้เวลา 3-5 วันทำการในการจัดส่ง
  • รายการที่เเจ้งชำระเงินก่อนเวลา 12.00น.จะทำการจัดส่งในวันทำการเดียวกัน
  • รายการที่แจ้งชำระเงินหลัง 12.00น.จะจัดส่งในวันทำการถัดไป
  • ทำการจัดส่งทุกวัน จันทร์ - เสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • จำนวนหลังจาก 12 ชิ้น จะนับเป็นค่าจัดส่งเริ่มต้น

อัตราค่าจัดส่งปกติ (เฉพาะอาหารพืช)

FLASH EXPRESS

This function has been disabled for QYOU SUCCESS.